TIETOSUOJASELOSTE

PÄIVITETTY 22.9.2022

Pluspuulla (Pluspuu Oy) olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee www.pluspuu.fi verkkosivustoa, markkinointiviestien tilaamista ja markkinointirekisterin tietojen käsittelyä ja käyttöä. Käyttäessäsi verkkosivustoa suostut noudattamaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme.

1. Rekisterinpitäjä

Pluspuu Oy
Elimäenkatu 17-19
00510 Helsinki

2. Rekisterin nimi ja yhteyshenkilö

Rekisterin nimi: Pluspuu Oy markkinointirekisteri.

Rekisterin yhteyshenkilö:

Pluspuu Oy
Markku Miettinen
Elimäenkatu 17-19
00510 Helsinki

Puh 0400 439527
info@pluspuu.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Pluspuu Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja viestintään, sekä markkinointiin. Tietoja käytetään myös tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. Tietojen käsittelyperuste on asiakkaan suostumus. Käyttäjällä on mahdollisuus valita antamiensa tietojen laajuus ja verkkosivuja voi käyttää myös luovuttamatta tietoja.

Henkilötiedot tallennetaan Suomessa kehitetyn ja ylläpidetyn ohjelman tietokantaan, jossa rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja tässä tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Rekisterinpitäjä on Pluspuu Oy. Rekisterinkäsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun toimii Gemilo Oy. Gemilo vastaa järjestelmän ylläpidosta tarjotakseen palvelun rekisterinpitäjälle. Jos haluat käyttää palveluun liittyen tietosuoja-oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Pluspuu Oy:hyn.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Pluspuu Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin. Asiakas päättää itse antamiensa tietojen laajuudesta. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

Nimi ja yhteystiedot: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, kaupunki, maa, kotisivu 

Asiakkaan ilmoittama tieto projektista: aiottu rakentamisvuosi, suunniteltu rakennustyyppi, tontin omistaminen (kyllä/ei), tontin sijainti, kiinnostava talomalli

Asiakkaan ilmoittama halu yhteydenottoon, sekä asiakkaan lähettämä viesti Pluspuulle.

5. Evästeiden käyttö

Keräämme evästeiden (“cookies”) avulla verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (mitä, miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja sekä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, IP-osoite jne.) koskevia tietoja verkkosivujemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Evästetietoja voidaan myös yhdistää henkilötietoihin markkinointiviestien personoimiseksi ja kohdistamiseksi. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan henkilöltä itseltään sähköisen lomakkeen sekä verkkokäyttäytymisen kautta.

7. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 5 vuotta siitä hetkestä, kun rekisteröity on liittynyt rekisteriin.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan yhtiöön tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

10. Kolmannen osapuolen pääsy rekisteritietoihin

Pluspuu Oy:n nimetyillä luotettavilla kumppaneilla on pääsy rekisteritietoihin.

11. Markkinointiluvan peruminen, tietojen tarkistaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää kokonaan poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastus- tai poistamispyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2) ja pyyntöön tulee liittää todistus henkilöllisyydestä (skannattuna tai kopiona).