RAKENTAMISPALVELUT

Suunnittelupalvelut

Yksilöllinen talo syntyy yhteistyössä arkkitehtimme kanssa. Lähtökohtana on useimmiten Pluspuu talomalli, mutta suunnittelu voidaan aloittaa myös täysin ”puhtaalta pöydältä”.

Tärkeä suunnittelua ohjaava tekijä on rakennushankkeelle laadittu budjetti. Asiakas on koko suunnitteluprosessin ajan tietoinen suunnittelu- ja materiaaliratkaisujen vaikutuksista talon kokonaiskustannuksiin. Pluspuulta saa myös myös kaikki muut rakentamisessa tarvittavat suunnitelmat.

Projektinjohtopalvelut

Projektinjohtopalveluun voidaan sisällyttää kaikkien rakentamisessa tarvittavien vastuuhenkilöiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden hankkiminen rakennusprojektiin. Ammattitaitoinen ja luotettava yhteistyöverkostomme on muotoutunut kymmenien vuosien kuluessa.

Talopaketin asennus

Hirsitalon rakentaminen on pitkälti työmaalla tehtävää käsityötä – ei ole samantekevää kuka ja kenen vastuulla työ tehdään. Pluspuu talopaketin asennuksen tekee aina talotehdas takuutyönä. Tehdasasennukseen kuuluu talopaketin vastaanottaminen työmaalla. Talotehtaan asentajat vastaanottavat ja purkavat tavaratoimituksen ja asentaminen aloitetaan samantien.

Talomallin lisäksi räätälöimme asiakkaalle parhaiten sopivan materiaalien ja rakentamispalvelujen kokonaisuuden.