PRISLISTOR &
LEVERANSINNEHÅLL

Priserna i prislistan är för lamelltimmer. Priser för timmer som inte sätter sig och för massivt timmer fås på begäran. Leveranstider för lamelltimmer är 2-3 månader efter det att bygglov är mottaget. Leveranstider för timmer som inte sätter sig och för massiv timmer är 4-6 månader. Monteringspriset inkluderar logi för montörer, nödvändiga byggställningar, lyftredskap för monteringstiden och även skydd av bygge samt byggmaterial under monteringstiden.

Tillverkare Ollikaisen Hirsirakenne Oy