FÖRSÄLJNING

Markku Miettinen
0400 439 527
markku.miettinen@pluspuu.fi

”Jag ansvarar för Pluspuus servicelöfte med erfarenhet av tusen sålda huspaket. En realistisk projektkartläggning i tidigast möjligt skede leder till bästa slutresultat. Ett personligt möte är den bästa vägen till att finna möjligheten till ett samarbete. Personliga möten kan även planeras på kvällstider och veckoslut. Vi ses!”
– MARKKU MIETTINEN, Grundare av Pluspuu
0400 439 527

FÖRSÄLJNING I NORDEN

Marcus Kindström
+46 72 526 1016
marcus.kindstrom@pluspuu.fi

”Jag ansvarar för exportverksamheten i den magnifika Pluspuu-samlingen till nordiska kunder. Vi bygger försäljningsnätverk och letar efter entusiastiska timmerhförsäljare i Norge och Danmark. Jag ser fram emot att kontakta nya försäljare! Du hittar kontaktuppgifterna till den svenska timmerförsäljaren längst ner. Jag hoppas att höra av er så snart som möjligt!”
– MARCUS KINDSTRÖM, Försäljning i Norden
+46 72 526 1016

KONTAKTA OSS

Om du vill att ska vara i konakt med dig i husfrågor, lamna ett meddelande. Samtidigt kan du ladda ned vår digitala broschyr.

Kontakt oss