Hirsitalojen rakenteet

BYGGMATERIAL

Det finns många olika alternativ av väggmaterial för Pluspuus hus. Timmer som inte sätter sig är från den nyaste timmerteknologin. Det kan anses som det största utvecklingssteget i timmerbyggande sedan lamelltimmer blev utvecklat. CLT -massiva träbrädor tillsammans med timmer som inte sätter sig ger helt nya möjligheter för ett modernt trähusbygge.

Timmer som inte sätter sig

Timmer som inte sätter sig ger möjligheten till användning av fina arkitektoniska lösningar och detaljer; till exempel fönster och dörrar utan döljande brädor. Konstruktionen behöver heller inte de traditionella stödstommarna som man ofta ser på utomhusväggarna. Betydelsen av dessa lösningar betonas särskilt vid modern stadskonstruktion. Timmer som inte sätter sig är dyrare till inköpspris, men prisskillnaden gentemot lamelltimmer jämnar ut sig då man inte behöver ta i akt att trädet lever eller krymper under bygget och man behöver heller inte göra justeringar i efterhand när det gäller fönster, dörrar etc. Tillverkas både av gran och tall.

CLT massivträ (clt=cross laminated timber)

I våningshus av träkonstruktion används allmänt CLT-massiva träelement. Dessa kan även användas vid konstruktion av timmerhusets tak- och golv. Träelementet passar även perfekt till fina balkonger eller terasser utan extra strävpelare. Även mellanväggar och trappor kan göras av CLT element.

Massivt timmer

Massivt timmer sågat från en stock som är maskinellt torkat och hyvlat är det bästa alternativet för en konstruktör, som anser att naturlighet och hälsa är det viktigaste kriterierna. Den naturliga egenskapen hos massivt timmer är att den får springor. Detta är en estetisk aspekt och har inget inflytande på till exempel husets energilönsamhet. Däremot är det en positiv egenskap då den ökar trädets och inomhusluftens kontaktyta som på så sätt ökar timrets förmåga att binda och avge luftfuktighet. Att bygga med massivt timmer är ett ekologiskt alternativ – ett verklig ekoakt. Traditionellt timmer och modern arkitektur möts även de överraskande ofta. Massivt timmer tillverkas alltid av tall.

Lamelltimmer

Lamelltimmer används generellt mest som väggmaterial i timmerhus. Lamelltimmer spricker och sätter sig ytterst lite. De synliga ytorna på Pluspuus lamelltimmer har ingen vågrätt söm. Tillverkas av gran och tall.

Hörnlösningar

Jirknut (stadsknut, nollknut)

Utöver den traditionella korsknuten byggs Pluspuus hus med jirknutar enligt bilderna. Denna hörnlösning med smala timmersömmar ger möjligheten till modern stadskonstruktion. Utöver att ge ett lätt och fint utseende så är det även den tätaste timmerhörnslösningen. Timmerväggar sätts ihop med en hållbar laxknut i jir. I jirknutade hus går timret alltid i samma höjdrunda – de följer inte det traditionella timmer som går överlappande.